Hyundai

John Amato Hyundai

8301 N 76th St
Directions Milwaukee, WI 53223

 • CALL US!: (414) 395-5765
Info

Directions

 1. John Amato Hyundai

  8301 N 76th St
  Milwaukee, WI 53223

  • Sales: (414) 395-5765
Loading Map...

Get Directions

Contact

John Amato Hyundai

8301 N 76th St
Directions Milwaukee, WI 53223

 • Sales: (414) 395-5765
 • Parts: (414) 395-5765

Hours

 • Monday 9am - 9pm
 • Tuesday 9am - 9pm
 • Wednesday 9am - 9pm
 • Thursday 9am - 9pm
 • Friday 9am - 9pm
 • Saturday 9am - 5pm
 • Sunday Closed